رزومه

شماره مراکز طرف قرارداد شروع قرارداد خاتمه قرارداد
1 سازمان زنان ایران 1356 1357
2 دانشگاه تربیت معلم 1356 1360
3 سازمان سنجش و آموزش کشور 1356 1361
4 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1356 1369
5 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 1358 1361
6 سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 1359 1365
7 سازمان بنادرو کشتیرانی 1360 1373
8 بیمارستان شهید مدرس 1361 1366
9 بانک رفاه کارگران 1361 1369
10 بیمارستان اختر 1361 1379
11 سازمان برنامه و بودجه 1362 1365
12 دانشگاه تهران 1362 1365
13 تولید دارو 1362 1366
14 شهرداری منطقه 24 تهران 1362 1363
15 شهرداری هشت گرد 1362 1363
16 بانک کشاورزی 1362 1362
17 کتاب خانه ملی ایران 1362 1366
18 صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 1362 1367
19 بانک تجارت مدیریت شعبه 1363 1370
20 بانک تجارت مدیریت اعتباری 1363 1370
21 اسکله شهید رجائی استان هرمزگان 1364 1369
22 بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 1364 1369
23 بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس 1364 1369
24 بانک تجارت مدیریت تدارکات 1364 1371
25 اسکله شهید باهنراستان هرمزگان 1365 1370
26 کوی کارمندان شهید باهنر هرمزگان 1365 1370
27 گمرک بندرعباس 1365 1370
28 شرکت ملی گاز استان هرمزگان 1365 1370
29 وزارت بازرگانی معاملات خارجی 1365 1369
30 سازمان گسترش خدمات بازرگانی 1366 1372
31 کوی کارمندان شهید رجایی هرمزگان 1366 1370
32 بیمارستان امام حسین 1366 1375
33 بیمارستان شهدای هفتم تیر 1366 1376
34 بیمارستان شهدای تجریش 1366 1379
35 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1367 1376
36 خوابگاهای دانشجویی شهید بهشتی 1367 1376
37 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1368 1379
38 بیمارستان مهدیه 1368 1378
39 بیمارستان بوعلی تهران 1370 1379
40 دامپزشکی 1370 1374
41 جهاد سازندگی فاطمی 1370 1374
42 جهاد شهید زمانی 1370 1374
43 مرکز درمانی شهید شوریده 1371 1375
44 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1372 1377
45 مرکز توسعه صادرات ایران 1373 1376
46 مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد 1373 1383
47 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 1373 1385
48 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1375 1378
49 بیمارستان بوعلی سینا قزوین 1375 1378
50 مرکز بهداشت شهید بلندیان 1375 1378
51 معاونت دارویی دانشکده قزوین 1375 1378
52 اداره کل راه استان قزوین 1376 1378
53 شرکت پگاه 1376 1377
54 دانشگاه امام خمینی قزوین 1376 1377
55 بیمازستان دکتر چمران 1376 1377
56 وزارت مسکن و شهر سازی 1376 1378
57 فزوشگاه های زنجیره ای اتکا 1376 1379
58 بانک ملی 1376 1380
59 بانک ملت 1376 1380
60 سایپا 1376 1380
61 شرکت حد الکترونیک 1376 1381
62 دانشگاه شهید بهشتی 1379 1385
63 مرکزآموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) 1379 1390
64 قوه قضائیه 1379 1381
65 شرکت صنایع ارتباطی ایران 1380 1382
66 دانشگاه صنعتی شریف 1381 1383
67 سازمان قضایی نیروهای مسلح 1381 1386
68 ایران خودرو سالن ریخته گری چدن 1382 1386
69 ایران خودرو سالن موتورسازی شماره 3 1383 1386
70 ایران خودرو سالن رنگ 2 1384 1392
71 دانشگاه علم و صنعت ایران 1384 1386
72 سازمان بنادر و کشتیرانی 1386 1387
73 شرکت صنعتی بهشهر 1386 1387
74 ایران خودرو سالن انبارها 1386 1387
75 ایران خودرو سالن ال 90 1386 1387
76 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 1387 1388
77 آشپزخانه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) 1387 1388
78 ایران خودرو سالن شاتل 1387 1389